Bakalárske štúdium politológie na FiF UK

 

Kto sme: Katedra politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším akademickým politologickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a ponúka plne akreditované štúdium v bakalárskom (Bc.), magisterskom (Mgr.) a doktorandskom stupni štúdia (PhD.). Vaši budúci učitelia sú kvalitnými vedcami, ktorí okrem vyučovania robia úspešný výskum, prednášajú a publikujú v zahraničí. Vďaka tomu v rámci výučby využívame prednostne najnovšiu zahraničnú literatúru a poskytujeme tak vzdelanie, ktoré je založené na aktuálnom výskume.

Čo Vás naučíme my: Ponúkame možnosť získať vedomosti o svete, v ktorom žijeme a uvažovať o ňom kriticky. Štúdium u nás Vám dá schopnosť "rýchlo chápať veci, myslieť mimo svoj odborový chlievik (ekonomický či právny), a schopnosť dobre a výstižne písať či prezentovať. Inak povedané, naučíte sa kriticky myslieť". 

K čomu Vám to bude: Schopnosť kriticky myslieť využijete pri práci v mimovládke, keď budete písať projekt; v médiách, keď budete musieť uchopiť ťažkú tému; v súkromnom sektore, keď máte za dva dni pripraviť s kolegom, ktorého neznášate 5 minútovú prezentáciu, kvôli ktorej budete musieť načítať 150 strán rozmanitého textu. Alebo vo verejnom sektore, keď sa budete na základe dát snažiť identifikovať problém a navrhnúť jeho riešenie.

Tomu sa snažíme prispôsobovať aj zloženie predmetov. V prvom ročníku Bc. štúdia tak dostanete základy toho ako písať a argumentovať, dozviete sa o ekonómii a práve, naučíte sa čítať a porozumieť anglickým odborným textom. Získate vedomosti o modernej histórii Slovenska, ale i základných konceptoch a politických inštitúciách.V priebehu ďalšieho štúdia to všetko môžete dopĺňať výberovými predmetmi, či absolvovať stáž vo verejnom a mimovládnom sektore.  

Uplatnenie: Absolventi katedry nachádzajú uplatnenie v rozličných sférach. Významná časť pracuje v médiách (noviny, rozhlas, televízie a tlačové agentúry), vo verejnej správe (ministerstvá, štátna správa a územná samospráva), v biznise a poradenských službách (hovorcovia, analytici, konzultanti),v mimovládnych organizáciách a politických stranách. Mnohí z absolventov získali tie rozhodujúce pracovné kontaktypráve cez výskumné stáže, ktoré absolvovali počas štúdia.  

Na stránke našej Katedry nájdete množstvo informácií o ľuďoch, ktorí na Katedre vyučujú a pracujú a o ich výskumných a popularizačných aktivitách

Prijímacie konanie na Bc. štúdium politológie prebieha formou testu študijných predpokladov. Pre prijatie je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť SCIO, s. r. o., ktorá obsahuje test všeobecných študijných predpokladov(ďalej len VŠP),Test študijných predpokladov skúma verbálne, analytické a logické schopnosti, vrátane všeobecného historického a aktuálneho spoločenského prehľadu, orientovaného na tvorivú prácu s faktami, na systémové myslenie a schopnosti postihnutia trendov a súvislostí. Ak si chcete o testovaní študijných predpokladov urobiť ešte lepšiu predstavu, vyskúšajte modelový test študijných predpokladov, ktorý používa spoločnosť Scio

Ostatné administratívne informácie o prijímacom konaní na našu katedru získate na stránkach Filozofickej fakulty UK. Do vašej pozornosti dávame predovšetkým Všeobecné podmienky prijatia na bakalárske štúdium, ako aj Pravidlá prijímacieho konania na našej fakulte. Termín podania prihlášky je 28. februára 2018elektronicky môžete prihlášku podať tu.

Pýtajte sa: V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom, na našej Fb stránke alebo využite kontaktný formulár na našom webe. Po dohode môžete zastaviť osobne alebo sa s Vami spojíme cez Skype.