Prof. Miroslav Kusý, zakladateľ a prvý vedúci Katedry politológie FiF UK oslávil v tomto mesiaci 85 rokov. Vo štvrtok 8/12/2016 bol premiérom ČR Bohuslavom Sobotkom ocenený v Kramářovej vile v Prahe pamätnou medailou Karla Kramáře. Gratulujeme pán profesor!!!

Prof. Miroslav Kusý, zakladateľ a prvý vedúci Katedry politológie FiF UK oslávil v tomto mesiaci 85 rokov. Vo štvrtok 8/12/2016 bol premiérom ČR Bohuslavom Sobotkom ocenený v Kramářovej vile v Prahe pamätnou medailou Karla Kramáře. Gratulujeme pán profesor!!!