Šafárikovo námestie, Katedrovica, apríl 2016

 Šafárikovo námestie, Katedrovica, apríl 2016