FullSizeRender.jpg

RADOVAN JAVORČÍK (veľvyslanec SR pri NATO, MZVaEZ), PONAD seminár, máj 2017