J.P.Olsen: DEMOCRATIC ACCOUNTABILITY AND THE TERMS OF POLITICAL ORDER

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár prof. Johanom P. Olsenom na tému DEMOCRATIC ACCOUNTABILITY AND THE TERMS OF POLITICAL ORDER 15. októbra 2015 (štvrtok) o 14,30
v miestnosti G236 (2. posch.) v budove Filozofickej fakulty UK- Gondova 2, Bratislava.

Seminár uvádza Doc. Jozef Bátora, MPhil., PhD. (pracovný jazyk: angličtina)

Johan P. Olsen je profesorom na Centre európskych štúdií ARENA na Univerzite v Oslo. Je popredným predstaviteľom nového inštitucionalizmu v politológii. Pôsobil okrem iného ako výskumný pracovník na Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences na Stanfordskej Univerzite. Je autorom množstva kníh a štúdií o demokratickom vládnutí, organizačnej teórii a EÚ vrátane klasík ako Rediscovering Institutions a Democratic Governance (s Jamesom G. Marchom). Je prvým neamerickým nositeľom Ceny Johna Gausa udeľovanej American Political Science Association. 

Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov.

Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”.

„Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“