Jozef Bátora: A Garbage Can Model of the EU’s Neighborhood Policy: The Case of Ukraine

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár s Doc. Jozefom Bátorom na tému A Garbage Can Model of the EU’s Neighborhood Policy: The Case of Ukraine. 22.októbra 2015, 14:30, N-216, Katedra politológie FiF UK. 
Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov. 
Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”.„Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“