Back to All Events

Miroslav Wlachovský: Britská alebo nemecká EÚ?

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá (www.teritoria.sk) Vás pozývajú na seminár zo série Politika na dosah (PONAD) s veľvyslancom Miroslavom Wlachovským (MZVaEZ SR) na tému BRITSKÁ alebo NEMECKÁ EÚ?

Seminár sa uskutoční 12. novembra 2015 (štvrtok) o 16:00 v miestnosti G236 (2. posch.) v budove Filozofickej fakulty UK- Gondova 2, Bratislava. Uvádza a moderuje Doc. Jozef Bátora, MPhil., PhD.(Katedra politológie FiF UK).

Politika na dosah (PONAD) prináša neformálne diskusie s expertmi z praxe na aktuálne témy globálnej, európskej a domácej politiky.