Matúš Halás: A Game Theoretical Explanation of the Fall of Iveta Radičová’s Government in 2011

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár s Dr. Matúšom Halásom (Katedra politológie FiF UK) na tému A Game Theoretical Explanation of the Fall of Iveta Radičová’s Government in 2011. 19.novembra 2015, 14:30, N—216, Katedra politológie FiF UK.

Matúš Halás pôsobí na Katedre politológie od roku 2015. Doktorát z medzinárodných vzťahov získal na Karlovej Univerzite v Prahe a je tiež absolventom politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (2007). Zaoberá sa teóriou hier, politickou geografiou a multiagentnými simuláciami. Jeho články vyšli v časopisoch Geopolitics, Perspectives, Mezinárodní vztahy a Cambridge Review of International Affairs. 

Matúš Halás is a researcher at the Department of Political Science, Comenius University in Bratislava since 2015. He received Ph.D. in international relations from the Charles University in Prague and a master’s degree in political science from the Comenius University. Most of his research is dealing with game theory, political geography, and agent-based modelling. His articles appeared in Geopolitics, Perspectives, Mezinárodní vztahy, and Cambridge Review of International Affairs.

Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov. Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”. „Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“