Back to All Events

Andrew March: The Caliphate in Modern Islamic Constitutional Theory: 1925-2015

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár: Dr. Andrew March (Dep. of Political Science, Yale University, USA) na tému The Caliphate in Modern Islamic Constitutional Theory: 1925-2015. 

Andrew March is Associate Professor of Political Science at Yale University. He currently works on a number of projects related to modern Islamic political thought. One project examines modern Islamic theories of political sovereignty, particularly how they negotiate between the ideals of divine and popular sovereignty. Another project is a study of modern Islamic justifications and characterizations of shari’a as a socio-political doctrine appropriate for “all times and places,” focusing in particular on the uses of theological anthropology and moral psychology. 

Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov.

Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”. „Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“