Back to All Events

Prof. Petr Drulák: Střední Evropa v evropské politice

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá Vás pozývajú na seminár zo série Politika na dosah (PONAD) s Prof. Petrom Drulákom, politickým tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí ČR na tému Střední Evropa v evropské politice. Seminár sa uskutoční 10. decembra 2015 (štvrtok) o 16:00 v zasadačke Rektora UK, 1. poschodie, nová budova Univerzity Komenského, Múzejná ulica. Seminár uvádza a moderuje Doc. Jozef Bátora, MPhil., PhD.(Katedra politológie FiF UK).
Politika na dosah (PONAD) prináša neformálne diskusie s expertmi z praxe na aktuálne témy globálnej, európskej a domácej politiky.

LINKY
■ www.fphil.uniba.sk/politologia
■ https://www.facebook.com/politologiaUK
■ https://twitter.com/CentreCtms