Christopher Lord: An Indirect Legitimacy Argument for a Directly Elected European Parliament

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár: Christopher Lord (ARENA, University of Oslo), An Indirect Legitimacy Argument for a Directly Elected European Parliament.
Prof. Christopher Lord pôsobí na Centre európskych štúdií ARENA na Univerzite v Oslo. PhD v medzinárodných vzťahoch získal na LSE a je takisto absolventom magisterského programu vo filozofii, politológii a ekonomike na Univerzite v Oxforde. V rámci svojho výskumu sa zameriava na otázky legitimity a demokracie v EÚ. K týmto témam obšírne publikoval v medzinárodnom akademickom prostredí. Jeho najnovšou publikáciou je "Differentiated Integration in the EU: A Concept, a Process, a System or a Theory?" (s Benjaminom Leruthom, eds., special issue Journal of European Public Policy, 2015). 
Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov.

Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”. „Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“