John E. Fossum: Democracy and Differentiation in Europe

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár: John E. Fossum (ARENA, Uni. of Oslo, Nórsko) na tému Democracy and Differentiation in Europe.

Prof. John E. Fossum pôsobí na Centre európskych štúdií ARENA na Univerzite v Oslo. PhD získal na University of British Columbia v Kanade. Vo svojom výskume sa zameriava na teórie demokracie, konštitucionalizmus a transformáciu národných štátov, a to primárne v EÚ. Je autorom množstva štúdií v karentovaných časopisoch a kníh v popredných akademických vydavateľstvách. Jeho najnovšou knihou je "European Union's Non-Members: Independence under Hegemony?" (s Erikom O. Eriksenom, Routledge 2015). 

Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov.

Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”. „Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“