Back to All Events

Tomáš Valášek: Nová nestabilita v strednej Európe: čo s tým?

Katedra politológie FiF UK,Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá (www.teritoria.sk) v spolupráci s Central European Policy Institute (http://www.cepolicy.org/) Vás pozývajú na seminár zo série Politika na dosah (PONAD) s veľvyslancom SR pri NATO Tomášom Valáškom na tému NOVÁ NESTABILITA V STREDNEJ EURÓPE: ČO S TÝM?. 

Seminár sa uskutoční 5. októbra 2015 (pondelok) o 16,00 v miestnosti G236 (2. posch.) v budove Filozofickej fakulty UK- Gondova 2, Bratislava Seminár uvádza a moderuje Doc. Jozef Bátora, MPhil., PhD.

Semináre Politika na dosah (PONAD) prinášajú neformálne diskusie s expertmi z praxe na aktuálne témy globálnej, európskej a domácej politiky. Seminár je podporený Stálou misiou USA pri NATO.