Teroristické útoky v Paríži: implikácie pre Slovensko a EÚ

  • Katedra politológie FiF UK 10 Tobrucká Bratislava, 811 02 Slovakia

V rámci Dňa otvorených dverí budeme diskutovať  o teroristických útokoch v Paríži a ich dopadoch na Slovensko a EÚ. Moderátor Vladimír Bilčík sa bude rozprávať s Jozefom Bátorom, Katarínou Pevnou a Erikom Lášticom. Diskusia sa uskutoční v miestnosti N-216, 2. poschodie, Múzejná ulica, Katedra politológie.