Back to All Events

Jozef Bátora: Krízy a diferencovaná integrácia EÚ: tri scenáre

Event na Facebooku.

Jozef BÁTORA (Katedra politológie FiF UK), Krízy a diferencovaná integrácia EÚ: tri scenáre, 19.októbra 2016, 16:15, G—236, Gondova 2, Filozofická fakulta UK

Filozofická fakulta UK a Katedra politológie FiF UK pozývajú na prednášku Prof. Jozefa Bátoru, MPhil., PhD. na tému: Krízy a diferencovaná integrácia EÚ: tri scenáre.

EÚ ako diferencované politické usporiadanie prechádza niekoľkými zásadnými krízami zároveň. Je Únia dostatočne odolná a dokáže to prežiť? Prednáška sa venuje charakteru súčasných kríz EÚ a trom možným scenárom jej inštitucionálnej rekonfigurácie. 

Prof. Jozef Bátora, MPhil., PhD. pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK. Doktorát v politológii získal na Univerzite v Oslo. Pôsobil na akademických pozíciách na Univerzitách v Oslo, Bergene a Stanforde ako aj na Rakúskej akadémii vied vo Viedni. Vo svojom výskumne sa zaoberá procesmi inštitucionálnych zmien, organizačnou teóriou, medzinárodnou politikou, európskou integráciou, diplomaciou a bezpečnosťou. Publikoval v popredných politologických časopisoch ako napríklad Journal of European Public Policy, West European Politics a Journal of Common Market Studies. V rokoch 2012-2015 pôsobil ako šéfredaktor Journal of International Relations and Development.