Od filozofie k politológii: Miroslav Kusý. Kolokvium

Event na Facebooku.

Ústav politických vied SAV, Katedra politológie FiF UK a Sociologický ústav SAV Vás pozývajú na KOLOKVIUM: Od filozofie k politológii. Miroslav Kusý a jeho vedecká a publicistická spisba od 60. rokov 20. storočia do súčasnosti.

6/12/2016,10:00-16:00, Malé kongresové centrum SAV Štefánikova 3 Bratislava

Program:

10.00 – 10. 20 Otvorenie: Silvia Miháliková (SÚ SAV), Erik Láštic (FiF UK), Miroslav Pekník (ÚPV SAV)
10.20 – 10.50 Jozef Bátora: Inštitucionálna revolúcia (FiF UK)
10.50 – 11.20 Dirk Dalberg : Reálny socializmus a ideológia „ako by“ (ÚPV SAV)
11.20 – 11.50 Michal Kopeček: Miroslav Kusý a formovanie disidentského anti-totalitarizmu v strednej Európe (ÚSD AV ČR)
11.50 – 12.20 Jerguš Sivoš: ŠtB a perzekúcia M. Kusého (SPHS)
12.20 – 12.50 Juraj Marušiak: Slovensko-maďarské zmierenie – mission impossible? (ÚPV SAV)
12.50 – 13.20 Silvia Miháliková: Zástoj M. Kusého pri konštituovaní politológie po roku 1989 (SÚ SAV)
13.20 – 16.00 Spoločenská časť