Caroline BATKA: Privatization of Warfare and Institutional Change

Event na Facebooku

Caroline BATKA: (Katedra politológie FiF UK) 

Privatization of Warfare and Institutional Change: Theory and Methods for Evaluation

8/12/2016, 13:30, N-216, Múzejná ul.,Katedra politológie FiF UK

Katedra politológie FiF UK Vás pozýva na výskumný seminár s Caroline BATKA na tému: Privatization of Warfare and Institutional Change: Theory and Methods for Evaluation. 

Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov.