Matúš Kostolný: Majú noviny v dnešnej demokracii ešte nejaký zmysel?

  • Filozofická fakulta UK Gondova 2 Bratislava Slovakia

Event na Facebooku.

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá (www.teritoria.sk) Vás pozývajú na seminár zo série Politika na dosah (PONAD) so šéfredaktorom Denníka N Matúšom Kostolným na tému Majú noviny v dnešnej demokracii ešte nejaký zmysel?

Seminár sa uskutoční 16. februára 2016 (utorok) o 16:00, G-236, Gondova 2, Filozofická fakulta UK.

Seminár uvádza a moderuje Doc. Jozef Bátora, MPhil., PhD.(Katedra politológie FiF UK).

Politika na dosah (PONAD) prináša neformálne diskusie s expertmi z praxe na aktuálne témy globálnej, európskej a domácej politiky.

LINKY

2016_Kostolny_Promo-2.png