Iveta RADIČOVÁ: EÚ: budúce scenáre

Podujatie na Facebooku.

Záznam z prednášky je dostupný tu.

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá (www.teritoria.sk)  Vás pozývajú na seminár zo série Politika na dosah (PONAD) s Prof. Ivetou Radičovou (BISLA) na tému: EÚ- budúce scenáre.

Seminár sa uskutoční 12. apríla 2016 o 16:00, miestnosť bude upresnená, Múzejná ul.,Katedra politológie FiF UK. Seminár uvádza a moderuje Doc. Jozef Bátora, PhD. (Katedra politológie FiF UK).

Politika na dosah (PONAD) prináša neformálne diskusie s expertmi z praxe na aktuálne témy globálnej, európskej a domácej politiky.

════
LINKY
════
■ www.politologiauk.sk
■ https://twitter.com/CentreCtms

2016_radicova_promo.png