Back to All Events

Hilary O. Shelton: From Obama To Black Lives Matter: Race Relations in America

Event na Facebooku.

Hilary O. Shelton (NAACP), From Obama To Black Lives Matter: Race Relations in America, 29.februára 2016, 16:00, Múzejná ul.,Katedra politológie FiF UK

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá (www.teritoria.sk) Vás pozývajú na seminár zo série Politika na dosah (PONAD) s Hilary O. Sheltonom (NAACP) na tému From Obama To Black Lives Matter: Race Relations in America. Hilary O. Shelton je NAACP Washington Bureau Director and Senior Vice President for Advocacy a prichádza na pozvanie U.S. Embassy v Bratislave. 

Seminár sa uskutoční 29. februára 2016 (pondelok) o 16:00, miestnosť bude upresnená, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava.

Seminár uvádza a moderuje Doc. Erik Láštic, PhD. (Katedra politológie FiF UK). Politika na dosah (PONAD) prináša neformálne diskusie s expertmi z praxe na aktuálne témy globálnej, európskej a domácej politiky.

LINKY

www.politologiauk.sk

http://www.naacp.org/pages/hilary-o.-shelton