Back to All Events

John Gould: Understanding LGBTQ politics in post communist Slovakia

Event na Facebooku.

John GOULD (Colorado College) 
════════════════
Understanding LGBTQ politics in post communist Slovakia
════════════════
17.marca 2016, 14:30, N—216, Katedra politológie FiF UK

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár: John Gould: Understanding LGBTQ politics in post communist Slovakia

Dr. Gould (Colorado College, t.č. Fulbright Scholar na Katedre politológie FiF UK)) bude prezentovať prezentovať pracovnú verziu analýzy podmienok vytvárania politiky LGBTQ komunity v kontexte rozvoja agendy ľudských práv na Slovensku v období od pádu komunizmu.
 
Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov.Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”. „Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“

LINKY

John Gould Bio
https://twitter.com/CentreCtms