Peter FISCHER: Energetická a klimatická politika Nemecka v globalizovanej Európe

Event na Facebooku.

Peter FISCHER (German Federal Foreign Office)
════════════════
Energetická a klimatická politika Nemecka v globalizovanej Európe
════════════════
7. apríla 2016, 13:15, N-216, Múzejná ul.,Katedra politológie FiF UK

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá (www.teritoria.sk)  Vás pozývajú na seminár zo série Politika na dosah (PONAD) s Petrom Fischerom na tému: Energeticka a klimaticka politika Nemecka v globalizovanej Európe. Peter Fischer je Director for Globalisation, Energy and Climate Policy, German Federal Foreign Office.

Seminár sa uskutoční 7. apríla 2016 (štvrtok) o 13:15 v miestnosti N-216, Katedra politológie,Filozofická fakulta UK.Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku. Uvádza a moderuje Doc. Jozef Bátora, PhD. (Katedra politológie FiF UK).

Politika na dosah (PONAD) prináša neformálne diskusie s expertmi z praxe na aktuálne témy globálnej, európskej a domácej politiky.

════
LINKY
════
■ www.politologiauk.sk
■ https://twitter.com/PeterFischer_88
■ https://twitter.com/CentreCtms