Tereza Novotná: Transplantation and Adaptation Models of Political Integration: The Cases of German Unification and EU Enlargement

Event na Facebooku.

Tereza NOVOTNÁ (Universite libre de Bruxelles) 
════════════════
Transplantation and Adaptation Models of Political Integration: The Cases of German Unification and EU Enlargement
════════════════
3.marca 2016, 14:30, S-2, Šafárikovo námestie 6 (prízemie)


Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár: Tereza Novotná: Transplantation and Adaptation Models of Political Integration: The Cases of German Unification and EU Enlargement

Dr. Novotná (Universite libre de Bruxelles) bude prezentovať výsledky svojej najnovšej monografie How Germany Unified and the EU Enlarged, Palgrave 2015, kde predstavila tzv. transplantačný a adaptačný model politickej integrácie a ilustruje ich aplikáciu na prípadových štúdiách zjednotenia Nemecka a rozširovania EÚ.  

Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov.Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”.

„Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“

LINKY

http://repi.ulb.ac.be/fr/users/tnovotna
https://twitter.com/CentreCtms
http://www.palgrave.com/us/book/9781137477606