Back to All Events

Crises, Differentiation and Democratic Governance in the EU Workshop, ARENA, University of Oslo


Na prelome marca a apríla 2016 sa uskutočnil na ARENA Oslo workshop v rámci nášho spoločného projektu Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010). Jedným z jeho výstupov by mala byť spoločná poblikácia, ktorá sa bude venovať téme “the implications of a differentiated EU to the effectiveness and legitimacy of democratic governance in today's Europe”. Druhý workshop sa uskutoční v júni 2016 v Bratislave.