Back to All Events

Stelios STAVRIDIS: Democratic control of EU foreign policy

Event na Facebooku.

Stelios STAVRIDIS (University of Zaragoza, Spain), Democratic control of EU foreign policy

14. júna 2016, 14:30, N-216, Múzejná ul.,Katedra politológie FiF UK

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár: Stelios STAVRIDIS: Democratic control of EU foreign policy

Dr Stelios Stavridis is senior researcher at Research Unit on European and International Studies, University of Zaragoza, Spain. His latest publication includes (as co-editor and contributor): The European Parliament and its International Relations (Routledge, 2015).

Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov.Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”.

„Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“

LINKY

www.politologiauk.sk

■ @politologiauk

http://mkoelling.wix.com/zeis-unizar#!stelios-stavridis/c19dh

■ @CentreCtms