Jarle TRONDAL: Conceptualizing the European Multilevel Administrative Order

Podujatie na Facebooku.

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár: Jarle TRONDAL: Conceptualizing the European Multilevel Administrative Order: Capturing variation in the European administrative system.

Prof. Trondal bude prezentovať novú konceptualizáciu viacúrovňového administratívneho usporiadania v EÚ a metodológiu na skúmanie variácií v európskom administratívnom systéme. Štúdia je v spoluautorstve s Michaelom W. Bauerom).

Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov.Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”.

„Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“

════
LINKY
════
■ www.politologiauk.sk
■ http://www.sv.uio.no/arena/english/people/aca/jarletr/
■ https://twitter.com/CentreCtms