Katedrovica 3: Koniec semestra

Príďte osláviť koniec semestra na N-217 a porozprávať sa s nami a našimi špeciálnymi hosťami: skupinou mladých irackých azylantov, ktorí našli útočisko na Slovensku. 

Event na Facebooku.