Back to All Events

Peter SLOMINSKI: The Role of Frontex in EU Border Management: Securing Borders or Human Rights?

Event na Facebooku

Peter SLOMINSKI (Institute for European Integration Research, University of Vienna) 
════════════════
The Role of Frontex in EU Border Management: Securing Borders or Human Rights?
════════════════
24. júna 2016, 13:30, N-216, Múzejná ul.,Katedra politológie FiF UK

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár: Peter SLOMINSKI: The Role of Frontex in EU Border Management: Securing Borders or Human Rights?

Dr Slominski is senior researcher at Institute for European Integration Research, University of Vienna, Austria. He is author of The Power of Legal Norms in the EU’s External Border Control, International Migration, Vol. 51(6), 2013, 41-53, DOI: 10.1111/imig.12089.

Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov.Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”.

„Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“

════
LINKY
════
■ www.politologiauk.sk
■ @politologiauk
■ https://eif.univie.ac.at/slominski/index-en.php
■ @CentreCtms