Back to All Events

NATO a V4: Dokážeme čeliť hybridným hrozbám?

Event na Facebooku.

Róbert ONDREJCSÁK (štátny tajomník MO SR)
Jozef ZEKUCIA (veliteľ NATO Force Integration Unit Slovakia)
═══════
NATO a V4: Dokážeme čeliť hybridným hrozbám?
═══════
16. marca 2017, 16:00, Múzejná ul.10, N-417, Katedra politológie FiF UK
═══════
Katedra politológie FiF UK Vás pozýva na seminár zo série Politika na dosah (PONAD) so štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR PhDr. Róbertom Ondrejcsákom, PhD. a plukovníkom Ing. Jozefom Zekuciom, veliteľom NATO Force Integration Unit Slovakia. 

Seminár uvádza a moderuje Prof. Jozef Bátora, MPhil., PhD.(Katedra politológie FiF UK). Politika na dosah (PONAD) prináša neformálne diskusie s expertmi z praxe na aktuálne témy globálnej, európskej a domácej politiky.