Back to All Events

R. Javorčík, Vzťahy USA, NATO a EÚ: Treba sa pripraviť na horšie časy?

RADOVAN JAVORČÍK (veľvyslanec SR pri NATO, MZVaEZ)

════

Vzťahy USA, NATO a EÚ: Treba sa pripraviť na horšie časy?

════

18. mája 2017, 10:00, N-212, Múzejná ulica, Katedra politológie FiF UK

════

Katedra politológie FiF UK Vás pozýva na seminár zo série Politika na dosah (PONAD) s veľvyslancom Radovanom Javorčíkom (MZVaEZ SR), vedúcim Stálej delegácie SR pri NATO na tému "Vzťahy USA, NATO a EÚ: Treba sa pripraviť na horšie časy?“

Seminár sa uskutoční 18. mája 2017 o 10:00, N-212, 2. poschodie, FiF UK, Múzejná ulica, Bratislava.

Seminár uvádza a moderuje Prof. Jozef Bátora, MPhil., PhD.(Katedra politológie FiF UK). Politika na dosah (PONAD) prináša neformálne diskusie s expertmi z praxe na aktuálne témy globálnej, európskej a domácej politiky.