EU Coalition Explorer, prezentácia

Event na Facebooku

EU COALITION EXPLORER
═════════════
3. júla 2017, 10:00-12:00, G-236, Gondova 2, Filozofická fakulta UK
═════════════
Nadácia Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert-Stiftung), Katedra politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a portál EURACTIV.sk Vás pozývajú na prezentáciu „EU COALITION EXPLORER“, ktoré sa uskutoční v pondelok, 3. júla 2017, 10:00-12:00, G-236, Gondová 2, Filozofická fakulta UK, Bratislava.

EU Coalition Explorer predstavuje výsledky prieskumu a štúdie v 28 štátoch Európskej únie. Publikácia si kladie za cieľ priblížiť možnosti a informovať o budovaní silnejšej a súdržnejšej EÚ prostredníctvom pochopenia funkčných koalícií medzi jednotlivými členskými štátmi. Podujatie predstaví možné preferencie, kľúčových partnerov a politiky, ktoré môžu mať dopad na vytváranie spojenectiev medzi krajinami.

Hostia:
- Josef JANNING, vedúci kancelárie ECFR v Berlíne a výskumný pracovník
- Oľga GYÁRFÁŠOVÁ, riaditeľka Ústavu Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK Bratislava

Moderátorka:
Zuzana GABRIŽOVÁ, šéfredaktorka portálu EURACTIV.sk

Program:
10:00 – 10:45 Prezentácie
10:45 – 12:00 Diskusia
Networking

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia.Počet miest je obmedzený, prosíme preto o potvrdenie účasti cez tento registračný formulár, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez9l18ENr9vIdcwWEzVLOAUpi0PGdqA_IlzeN_Q-uOW-MUEA/viewform 

═════════════
On behalf of Friedrich Ebert Foundation (Friedrich-Ebert-Stiftung), Department of Political Science of the Comenius University in Bratislava and EURACTIV.sk, we would like to invite you to the
event “EU COALITION EXPLORER” that will be held on Monday, 3th July from 10 a.m. to 12 p.m. in the premises of the Faculty of Arts, Comenius University, Gondová 2, Bratislava, Room number G-236.

BACKGROUND:
Europe's ability to act and react collectively is becoming a significant issue. The importance of the decision-making and the level of political fragmentation among governments is increasing as well. At the same time, the discussion regarding the ability and ambition of individual Member States to create a functional coalition in various political issues develops.

It is the EU Coalition Explorer that represents the study and the results of the survey in the 28 EU member states and across the range of views of the European professional political society. Its main goal is to inform about the possibilities of building a more capable and cohesive European Union.

The event will focus on preferences, key partners and policies that may potentially have an impact on coalition formation between the Member States. Thus, the main discussion will be framed by the EU Coalition Explorer research.

SPEAKERS:
Josef JANNING, Head of Berlin office of the ECFR and Senior Policy Fellow
Oľga GYÁRFÁŠOVÁ, Director at the Institute of European Studies and International Relations at the FSES at Comenius University in Bratislava

MODERATOR:
Zuzana GABRIŽOVÁ, Editor-In-Chief, EURACTIV.sk

PROGRAM
10:00 – 10:45 Presentations
10:45 – 12:00 Discussion
Networking & refreshments

The event will be held in English without interpretation.

As places are limited, please use this form to confirm your registration, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez9l18ENr9vIdcwWEzVLOAUpi0PGdqA_IlzeN_Q-uOW-MUEA/viewform