Václav Havel: tu a teraz, diskusia

Event na Facebooku

Katedra politológie FiF UK a Knihovna Václava Havla Vás pozývajú na diskusiu Václav Havel: tu a teraz. 

Diskutovať budú: Michael Žantovský, Iveta Radičová a Miroslav Kusý.
Moderuje: Erik Láštic (Katedra politológie FiF UK)

Diskusia sa uskutoční 15. marca 2017 (streda) o 15:00 v miestnosti G-236, 2. poschodie, Gondova 2, Filozofická fakulta UK.
–––––––
Michael Žantovský je český spisovateľ, prekladateľ a diplomat. Riaditeľ Knihovny Václava Havla. Žije v Prahe. Vyštudoval psychológiu – odbor, v ktorom v sedemdesiatych rokoch aj pôsobil. Prispieval do samizdatu, od roku 1988 bol pražským spravodajcom agentúry Reuters. V novembri 1989 spoluzakladal Občianske fórum, v januári 1990 sa stal tlačovým tajomníkom a poradcom prezidenta Václava Havla. Neskôr, okrem iného, pôsobil ako veľvyslanec Českej republiky vo Veľkej Británii, Izraeli a v Spojených štátoch amerických. Do češtiny preložil viac ako päťdesiat diel modernej anglo-americkej prózy, poézie a drámy. Napísal knihu o živote a diele Woodyho Allena a písal texty piesní pre Pavla Bobka či Petra Nováka. Je autorom životopisu Havel, ktorý vyšiel v češtine i v angličtine. (zdrojhttp://ceeforum.eu/category/authors/michael-zantovsky)

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. (BISLA) je sociologička a politička. Pôsobila na Slovenskej akadémii vied, Univerzite Komenského, v Nadácii S.P.A.C.E a na St. Anthony College Oxfordskej univerzity. Bola členkou VPN, ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny, poslankyňou a predsedníčkou vlády SR. Akademicky sa orientuje na sociálnu politiku a politiku EÚ.

Prof. Miroslav Kusý je politológ a filozof. Žije v Bratislave. Bol signatárom Charty 77, po roku 1989 rektorom Univerzity Komenského v Bratislave. Je zakladateľom Slovenského helsinského výboru, Nadácie Milana Šimečku a predsedom komisie UNESCO pre ľudské práva na Slovensku. Je autorom viacerých publikácií, medzi tie posledné napríklad patria Čo s našimi Maďarmi a Na vlnách Slobodnej Európy.