Prečo študovať Mgr. politológie u nás?

Čo Vás naučíme my: Katedra politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším akademickým politologickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a ponúka plne akreditované štúdium v bakalárskom (Bc.), magisterskom (Mgr.) a doktorandskom stupni štúdia (PhD.). Vaši budúci učitelia sú kvalitnými vedcami, ktorí okrem vyučovania robia úspešný výskum, prednášajú a publikujú v zahraničí. Vďaka tomu v rámci výučby využívame prednostne najnovšiu zahraničnú literatúru a poskytujeme tak vzdelanie, ktoré je založené na aktuálnom výskume.

K čomu Vám to bude: Schopnosť kriticky myslieť využijete pri práci v mimovládke, keď budete písať projekt; v médiách, keď budete musieť uchopiť ťažkú tému; v súkromnom sektore, keď máte za dva dni pripraviť s kolegom, ktorého neznášate 5 minútovú prezentáciu, kvôli ktorej budete musieť načítať 150 strán rozmanitého textu. Alebo vo verejnom sektore, keď sa budete na základe dát snažiť identifikovať problém a navrhnúť jeho riešenie. 

Tomu sa snažíme prispôsobovať aj zloženie predmetov. Okrem povinných kurzov máte možnosť si vybrať z rozmanitých povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Počas celého Mgr. štúdia (4 semestre) navyše môžete absolvovať kreditmi hodnotenú odbornú stáž vo verejnom a mimovládnom sektore.  

Uplatnenie: O uplatnení po štúdiu, ako aj o našich absolventoch sa môžete dočítať v správe o absolventoch katedry a ich uplatnení. 

Na stránke našej Katedry nájdete množstvo informácií o ľuďoch, ktorí na Katedre vyučujú a pracujú a o ich výskumných a popularizačných aktivitách

Na Mgr. program politológie sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. Vážený študijný priemer sa  vyráta zo všetkých úspešne absolvovaných kurzov uchádzačom ukončeného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane. Termín na podávanie prihlášok je 30. apríla 2019

Ostatné administratívne informácie o prijímacom konaní na našu katedru získate na stránke Filozofickej fakulty UK v sekcii Magisterské štúdium. Do vašej pozornosti dávame predovšetkým Všeobecné podmienky prijatia na magisterské štúdium, ako aj Pravidlá prijímacieho konania na našej fakulte. Termín na podávanie prihlášok je 30. apríla 2019

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom, na našej Fb stránke alebo využite kontaktný formulár na našom webe. Po dohode môžete zastaviť osobne alebo sa s Vami spojíme cez Skype.