Prečo študovať Mgr. politológie u nás?

Čo Vás naučíme my: Ponúkame možnosť získať vedomosti o svete, v ktorom žijeme a uvažovať o ňom kriticky. Štúdium u nás Vám dá schopnosť "rýchlo chápať veci, myslieť mimo svoj odborový chlievik (ekonomický či právny), a schopnosť dobre a výstižne písať či prezentovať. Inak povedané, naučíte sa kriticky myslieť". Okrem výučby môžete zažiť množstvo prednášok a seminárov, na ktoré pozývame zaujímavých ľudí z celého sveta. Napríklad v marci 2017 budeme diskutovať o odkaze Václava Havla s M. Žantovským, I. Radičovou a M. Kusým. O hybridných hrozbách a NATO bude hovoriť štátny tajomník MO SR R. OndrejcsákEytan Gilboa bude hovoriť o vzťahoch EÚ a IzraelaO stratégiách kybernetickej vojny v Európe zase príde hovoriť na seminár Lior Tabansky

K čomu Vám to bude: Schopnosť kriticky myslieť využijete pri práci v mimovládke, keď budete písať projekt; v médiách, keď budete musieť uchopiť ťažkú tému; v súkromnom sektore, keď máte za dva dni pripraviť s kolegom, ktorého neznášate 5 minútovú prezentáciu, kvôli ktorej budete musieť načítať 150 strán rozmanitého textu. Alebo vo verejnom sektore, keď sa budete na základe dát snažiť identifikovať problém a navrhnúť jeho riešenie. 

Tomu sa snažíme prispôsobovať aj zloženie predmetov. Okrem povinných kurzov máte možnosť si vybrať z rozmanitých povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Počas celého Mgr. štúdia (4 semestre) navyše môžete absolvovať kreditmi hodnotenú odbornú stáž vo verejnom a mimovládnom sektore.  

Uplatnenie: O uplatnení po štúdiu, ako aj o našich absolventoch sa môžete dočítať v správe o absolventoch katedry a ich uplatnení. 

Na stránke našej Katedry nájdete množstvo informácií o ľuďoch, ktorí na Katedre vyučujú a pracujú a o ich výskumných a popularizačných aktivitách

Na Mgr. program politológie sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. Vážený študijný priemer sa  vyráta zo všetkých úspešne absolvovaných kurzov uchádzačom ukončeného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane. Termín na podávanie prihlášok je 30. apríla 2017

Ostatné administratívne informácie o prijímacom konaní na našu katedru získate na stránke Filozofickej fakulty UK v sekcii Magisterské štúdium. Do vašej pozornosti dávame predovšetkým Všeobecné podmienky prijatia na magisterské štúdium, ako aj Pravidlá prijímacieho konania na našej fakulteTermín na podávanie prihlášok je 30. apríla 2017Elektronicky môžete prihlášku podať tu.

Pýtajte sa: V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom, na našej Fb stránke alebo využite kontaktný formulár na našom webe. Po dohode môžete zastaviť osobne alebo sa s Vami spojíme cez Skype.