Erik Láštic, Hrozí jadrový konflikt?, Večera s Havranom, 05/09/2017

Erik Láštic bol u Havrana diskutovať o komplikovaných vzťahoch medzi USA a Severnou Kóreou. Spojené štáty a severná Kórea si celé leto vymieňali vyhrážky o vzájomnom útoku. Svetové mocnosti vyzývali k striedmosti, no vojenské manévre v Čínskom mori, provokácie a posolstvá pokračujú. Hrozí na kórejskom polostrove vojna a môže byť jadrovou? Má severná Kórea naozaj jadrovú zbraň? Čo by takýto konflikt znamenal, ako by reagovala Čína, Rusko a ďalšie jadrové mocnosti? A nakoniec, znamená to koniec schopnosti medzinárodného spoločenstva kontrolovať jadrové zbrane a ich vývoj?

Read More

Jozef Bátora, Prečo sme v Európskej Únii?, Detská univerzita, 08/17

Jozef Bátora prednášal v rámci Detskej Univerzity o tom prečo sme v Európskej Únii. V dnešnej dobe pre nás, Slovákov, priam existenčná otázka. Zoberme si napríklad takú návštevu našej susednej krajiny, Rakúska. Dnes viac ako 90% detí v prednáškovej sále bolo v Rakúsku, niektoré deti aj viackrát len tento rok. Pred rokom 1989 by však táto štatistika vyzerala diametrálne odlišne. Kde a kedy nastala takáto zásadná zmena? 

Read More

Jozef Bátora, Jadro EÚ využívajú ako nástroj rétoriky, ako pojem sa formuje, Tablet.TV, 18/08/2017

V súčasnosti neexistuje podľa Jozefa Bátoru jednoznačná definícia toho, čo jadro Európskej únie znamená. Myslí si, že politici „veľmi rýchlo operujú“ s týmto pojmom, ktorý sa ešte len formuje a o ktorom sa v posledných týždňoch živo diskutuje nielen v našej krajine. „Dá sa povedať, že jadro je momentálne prekryvom určitých politických integračných zoskupení, ktoré máme v rámci EÚ,“ vysvetľuje Bátora.

Read More