Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín, Spoločná krajina, 21/10/2016

V piatok 21/10/2016 ráno so študentami Gymnázia POH v Dolnom Kubíne diskutoval Erik Láštic z Katedry politológie FiF UK, absolvent gymnázia v rokoch 1990-94 a Juraj Koník z Denníka N. Témou stretnutia bolo hľadanie odpovede na otázku Kto môže za to, že to na Slovensku vyzerá ako to vyzerá?. Rozprávali sme sa o osobnej zodpovednosti každého z nás, potrebe dávať spätnú väzbu našim zastupiteľom, ale i o strachu pred prejavením vlastného názoru. Za vytvorenie priestoru na diskusiu ďakujeme riaditeľovi Gymnázia P.O.H. Mgr. Petrovi Hacajovi a Mgr. Darine Kluvancovej.