Stáž na MZV, pre Mgr. študentov, ak. rok 2016/17

V nadväznosti na Protokol o podmienkach spolupráce pri krátkodobých študentských stážach medzi Ministerstvom zahraničných vecí (MZV) SR a Katedrou politológie FiF UK z roku 2012 má katedra možnosť nominovať 5 študentov magisterského štúdia a 1 náhradníka na absolvovanie stáže v akademickom roku 2016/2017.

Záujemcovia o stáž musia najneskôr do 30. mája 2016 doručiť elektronicky a fyzicky Vladimírovi Bilčíkovi, PhD. nasledujúce písomné dokumenty:

Katedra politológie zverejní zoznam nominovaných študentov najneskôr 20. júna 2016. V prípade otázok kontaktujte Vladimíra Bilčíka, PhD. (vladimir.bilcik@uniba.sk).