Pavol Baboš, Spoločnosť sa radikalizuje - je za tým korupcia politikov a úradníkov?, TABLET TV, 08/02/2017

Pavol Baboš, Spoločnosť sa radikalizuje - je za tým korupcia politikov a úradníkov?, TABLET TV, 08/02/2017

Slováci sa stali tolerantnejšími k radikálnym názorom, stúpa tiež počet ľudí, ktorí nemajú problém s ich verejnou prezentáciou. Podľa výskumu spokojnosti s fungovaním demokracie na Slovensku, len 29% opýtaných uviedlo, že je spokojných, až 68% vyslovilo nespokojnosť. Kleslo aj presvedčenie voličov v porovnaní s rokom 2010, že voľbami môžu niečo zmeniť.