Erik Láštic, Ústav verejnej politiky FSEV UK, 26/10/2015

Katedra na diskusiách: Erik Láštic moderoval v pondelok 26/10/2015 na Ústave verejnej politiky FSEV diskusiu o reforme štátnej služby v SR (nová stratégia riadenia štátnej služby) a ČR (nový zákon o štátnej službe). Diskutovali: Ing. Janečková z Úradu vlády SR, JUDr. Dzurendová z Úradu vlády SR (odbor štátnej služby), JUDr. Fáberová z Ministerstva vnútra ČR (sekcia štátnej služby) a autorky monografie "Systémy štátnej služby: koncepty a trendy" Doc. Staroňová a Doc. Beblavá (ÚVP FSEV UK).