Oznamy

  • 11/03/2016, Ponuka účasti na letnej škole Utrecht University, napr. European Cultures and Identities, viac informácií na stránke UK, Letné školy Utrecht Universitydeadline 22.apríl 2016

 

  • 09/02/2016, V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2016/2017. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2016 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2016/2017. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
  • 14/01/2016, Min. zahraničných vecí a EZ SR obsadzuje pozíciu webového redaktora pre Slovenské predsedníctvo. Deadline 25/1/16. Viac informácii na tejto stránke.
  • 22/12/2015, Štátne skúšky v zimnom termíne sa uskutočnia v piatok, 22. januára 2016 od 9:00, prihlásení študenti nech sa dostavia na 9:00.
  • 21/12/2015, PRIHLASOVANIE NA MOBILITY A STÁŽE ERASMUS+ OTVORENÉ, Referát zahraničných stykov oznamuje, že od dnešného dňa je možné prihlasovanie na študentské mobility  a tiež študentské stáže cez program Erasmus+ na celý nadchádzajúci akad. rok 2016/17 (na zimný aj letný semester mobility).Prihlasovanie trvá do 15. januára 2016. Prihlášku na mobilitu a stáž, zoznam príloh k prihláške,  rovnako aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa výberového konania nájdete na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy