• Začiatok letného semestra, ak. r. 2018/2019 (update 18/2/2019)

  • Vyučovanie v letnom semestri začína všetkými prednáškami a seminármi podľa rozvrhu v pondelok 18/2/2019 s výnimkou nasledovných kurzov:

   • A-moPO-011, Vláda a politika v USA, začína 5/3/2019, inštrukcie o kurze budú zaslané vopred emailom

   • A-boPO-012, Úvod do komparatívnej politológie 2, začína 4/3/2019, inštrukcie o kurze budú zaslané vopred emailom

   • AmoPO060, Náboženský extrémizmus, začína 28/2/2019

   • A-moPO001, Medzinárodné vzťahy 1, začína 28/2/2019

   • A-boPO-140, Český a slovenský disent v 70. a 80. rokoch 20. storočia 3. kurz začína 28/2/2019

   • Seminár k záverečnej práci 1 (Világi) sa uskutoční 19/2/2019 v čase 9:05-9:50

   • A-boPO-022, Pôvod a význam ľudských práv, kurz začína 28/2/2019

  • Aplikácie na zápis predmetov budú otvorené počas prvých dvoch týždňov semestra, od 18.2.2019. V ponuke kurzov na letný semester pribudli ešte dva kurzy, ktoré je možné si zapísať od 18/2/2019. Počet miest obmedzený!

   •  A-boPO-133/18, LS 2018/2019, NEWCOMERS AND NATIONALISM : Exploring the Challenges of Belonging in Europe, 5 kreditov, anglicky. Kurz prebieha online v období od 11. marca do 17. mája 2019. Podrobnosti o kurze a zápise nájdete na http://www.politologiauk.sk/nationalism

   • A-boPO-140, Český a slovenský disent v 70. a 80. rokoch 20. storočia 3. 3 kredity, 2PS. Kurz sa bude konať štvrtok, 10:50-12:20, N-216. Kurz začína 28.2.2019.