Mgr. Pavol Baboš, Msc., PhD.

V ZS 2016/17 výskumný pobyt na Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, Japonsko.

  • Výučba: Metodológia sociálneho výskumu; Úvod do argumentácie; Úvod do ekonómie; Základy práce s SPSS pre politológov
  • Výskum: trh práce; nezamestnanosť; analýza voličského správania; kvantitatívne metódy v spoločensko-vednom výskume
  • Kontakt: miestnosť N-214
  • Konzultačné hodiny: emailom
  • Email: pavol.babos@uniba.sk
  • Web: www.babos.sk
  • Publikačná činnosť
  • Mediálne výstupy