Mgr. Silvia Hudáčková, M.A.

  • Výučba
  • Výskumné záujmy: rekrutácia elít, politika a gender, daňové raje, voľby a volebné systémy, politická komunikácia, volebné kampane
  • Kontakt: N-212
  • Konzultačné hodiny: štvrtok, 17:45-18:45 alebo po dohode emailom 
  • E-mail:  hudackova20[at]uniba.sk; hudackovas[at]gmail.com 
  • Publikačná činnosťAcademia.edu; LinkedIn,
  • Mediálne výstupy: Denník N, blogJe optimalizovanie daní nemorálne?, vyjadrenie, Týždeň

Silvia Hudáčková zahájila doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2016. S vyznamenaním dokončila magisterské štúdium v odbore politológia na Fakultě sociálních studií MU v Brne (špecializácia na voľby a politický marketing) a druhé magisterské štúdium v odbore politológia na Central European University v Budapešti (zameranie na metodológiu). Od marca 2016 pracuje ako asistentka poslankyne NR SR.