Mgr. Silvia Hudáčková, M.A.

  • Výučba:

  • Výskumné záujmy: rekrutácia elít, politika a gender, daňové raje, voľby a volebné systémy, politická komunikácia, volebné kampane

  • Kontakt: N-212

  • Konzultačné hodiny: štvrtok, 16:20-17:20 alebo po dohode emailom

  • E-mail: hudackova20[at]uniba.sk; hudackovas[at]gmail.com

  • Publikačná činnosť, Academia.edu; LinkedIn,

  • Mediálne výstupy: Denník N, blog; Je optimalizovanie daní nemorálne?, vyjadrenie, Týždeň


Silvia Hudáčková zahájila doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2016. S vyznamenaním dokončila magisterské štúdium v odbore politológia na Fakultě sociálních studií MU v Brne (špecializácia na voľby a politický marketing) a druhé magisterské štúdium v odbore politológia na Central European University v Budapešti (zameranie na metodológiu). Od marca 2016 pracuje ako asistentka poslankyne NR SR.