Mgr. Silvia Hudáčková, M.A.

  • Výučba: Metodológia v politológii (TA), Princípy politickej analýzy (TA)
  • Výskumné záujmy: rekrutácia elít, politika a gender, daňové raje, voľby a volebné systémy, politická komunikácia, volebné kampane
  • Kontakt: N-212
  • Konzultačné hodiny (Office hours): štvrtok, 9:00 - 10:30
  • E-mailhudackova20@uniba.sk
  • Publikačná činnosťAcademia.edu; LinkedIn,
  • Mediálne výstupy: Denník N, blogJe optimalizovanie daní nemorálne?, vyjadrenie, Týždeň

Silvia Hudáčková zahájila doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2016. S vyznamenaním dokončila magisterské štúdium v odbore politológia na Fakultě sociálních studií MU v Brne (špecializácia na voľby a politický marketing) a druhé magisterské štúdium v odbore politológia na Central European University v Budapešti (zameranie na metodológiu). Od marca 2016 pracuje ako asistentka poslankyne NR SR.