Témy, PhD. štúdium, politológia, ak. rok 2017/18

PhD. positions in Political Science, start in September 2017

 

 

  • KYBERNETICKÁ OBRANA V KOMPARATÍVNEJ PERSPEKTÍVE / CYBER-DEFENSE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE. Information enquiries should be made to Prof. Jozef Bátora,PhD., jozef.batora@gmail.com
  • POLITICS OF PERSONAL DATA AND FREE ACCESS TO INFORMATION: TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND LEGITIMACY IN DIGITAL ERA. Information enquiries should be made to Doc. Erik Láštic, PhD., Department of Political Science, erik.lastic@uniba.sk
  • SPOLUPRÁCA TRETIEHO A VEREJNÉHO SEKTORA AKO KĽÚČOVÝ DETERMINANT SPOKOJNOSTI PRI IMPLEMENTÁCII VEREJNÝCH POLITÍK, Doc. Daniel Klimovský, PhD., kontakt: daniel.klimovsky@gmail.com 

 

Uzávierka prihlášok je 31. mája 2017. Viac informácií o prihlásení nájdete na stránke FiF UK

The closing date for applications is the 31 May 2017. More information on how to apply here.