MENIACI SA SYSTÉM ZAHRANIČNEJ POLITIKY EÚ A MALÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY (EUFORPOL), 2011-2014

Grant APVV-0484-10

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Bátora, zástupca pre Katedru politológie: Vladimír Bilčík

Výskumný tím zahŕňa výskumných pracovníkov z Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK a Katedry politológie FiFUK. EUFORPOL skúma vznikajúci systém vytvárania zahraničnej politiky EÚ a úlohu malých členských štátov v tomto systéme z hľadiska teoretických a metodologických prístupov politológie, medzinárodných vzťahov, organizačnej teórie, práva a sociálnej antropológie.