Jozef Bátora, Prečo sme v Európskej Únii?, Detská univerzita, 08/17

Jozef Bátora prednášal v rámci Detskej Univerzity o tom prečo sme v Európskej Únii. V dnešnej dobe pre nás, Slovákov, priam existenčná otázka. Zoberme si napríklad takú návštevu našej susednej krajiny, Rakúska. Dnes viac ako 90% detí v prednáškovej sále bolo v Rakúsku, niektoré deti aj viackrát len tento rok. Pred rokom 1989 by však táto štatistika vyzerala diametrálne odlišne. Kde a kedy nastala takáto zásadná zmena? 

Read More