New Public Governance in the Visegrád Group (V4) - from a traditional model to the paradigm of professionalism? 2015

Koordinátor za UK: Pavol Baboš

Katedra politológie je riešiteľom výskumného projektu "New Public Governance in the Visegrád Group (V4) - from a traditional model to the paradigm of professionalism?" Hlavným riešiteľom je poľská Univerzita vo Wroclawi, ďalšími partnermi sú Masarykova Univerzita v Brne a maďarská Univerzita v Szegede. Cieľom je rozvinúť interdisciplinárnu diskusiu venovanú skúsenostiam a perspektívam moderného riadenia štátu v krajinách V4. Projekt je financovaný Vyšehradským fondom.

Viac o projekte sa dočítate na stránke projektu.