Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe, 2015-2016

Cieľom projektu Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010 je posilnenie inštitucionálnej spolupráce medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou v Oslo, Nórsko. Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“

Prednášky a semináre organizované v rámci projektu nájdete tu.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Jozef Bátora, PhD.