J. Klavec a kol.:Islamský terorizmus ako faktor nestability nedemokratických režimov

Klavec, J. a kol. (2013) Islamský terorizmus ako faktor nestability nedemokratických režimov. Univerzita Komenského: Bratislava

Cieľom tejto knihy je vysvetlenie islamského terorizmu ako politického fenoménu, ktorý má vplyv na stabilitu nedemokratických režimov. Zámerom práce je ponúknuť ucelenejší pohľad na kľúčové faktory podmieňujúce vznik teroristických organizácií a ich násilných aktivít. Identifikácia determinantov terorizmu je vo všeobecnosti príliš komplexná a mnohokrát závislá od kon- krétneho kontextu. Štúdia načrtáva hlavné tendencie teoretického výskumu terorizmu a pokúša sa o syntézu poznatkov v tejto oblasti skúmania, s ohľadom na nedemokratické režim.

Kniha je k dispozícii tu.