Caroline Batka, M.A.

  • Výskumné záujmy: privatizácia vojen, americká politika, organizačné zmeny, vojenské operácie a stratégia USA, starostlivosť o veteránov
  • Kontakt: miestnosť N-212
  • Konzultačné hodiny: po dohode emailom
  • E-mail:  batka5@uniba.sk 
  • Publikačná činnosť

Caroline Batka začala doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2016. Jej súčasný výskum sa zameriava na privatizáciu vojen a inštitucionálne zmeny. Caroline Batka má širokú škálu záujmov a pracovných skúseností. Od októbra 2011 do júla 2016 pracovala v RAND Corporation vo Washingtone, kde sa jej výskum zameriaval na armádne operácie a plánovanie, vojenské programy a politiky, zdravotníctvo a starostlivosť o veteránov. Pred nástupom do RAND Corporation bola p. Batka výskumnou pracovníčkou v Národnej akadémií verejnej správy. P. Batka pracovala tiež na Najvyššom kontrolnom úrade USA, v združení Postihnutých amerických veteránov a na Ministerstve veteránov USA. P. Batka má titul Master of Public Administration z University of Washington v Seattli a titul Bachelor of Arts v odbore politológia a komunikácia z univerzity Virginia Tech.


Caroline Batka began doctoral studies at the Department of Political Science in September 2016.  Mrs. Batka’s current research focuses on the privatization of warfare and institutional change. She has a broad range of research interests, skills, and experience.  From October 2011 to July 2016, Mrs. Batka worked at RAND Corporation in Washington, D.C. where her research focused on Army operations and planning, military programs and policy, health care, and veterans’ issues.  Prior to working at RAND, Mrs. Batka was a Research Associate at the National Academy of Public Administration. Mrs. Batka has also worked at the U.S. Government Accountability Office, the Disabled American Veterans, and the U.S. Department of Veterans Affairs.  Mrs. Batka has a Master of Public Administration from the University of Washington in Seattle and a Bachelor of Arts in Political Science and Communication from Virginia Tech.