Prof. JOZEF BÁTORA, PhD.

 

Jozef Bátora pôsobí na Katedre politológie od septembra 2015. Stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu Eugena Gudernu v Nitre (1990–94) a na Arndt Gymnasium v Berlíne – Dahleme (1991-92). Bc. v odbore politológia získal na Univerzite Komenského (1997), MPhil v odbore verejná správa na Univerzite v Bergene (1999) a PhD. v odbore politológia na Univerzite v Oslo (2006). Jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú pôsobenie ako docent a riaditeľ Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK (2009 – 2015), hosťujúci profesor Fulbrightovej nadácie na Europe Center, FSI na Stanfordskej univerzite (2013), vedecký pracovník na Inštitúte pre výskum európskej integrácie, Rakúskej akadémie vied vo Viedni (2006 – 2009), vedecký pracovník v Centre európskych štúdií ARENA na Univerzite v Oslo (2006) a ako hosťujúci výskumný pracovník v centre Scancor na Stanfordskej Univerzite (2003 – 2004). V rokoch 2012-2015 pôsobil ako šéfredaktor Journal of International Relations and Development (www.palgrave-journals.com/jird). 

*****

Jozef Bátora joined the Department in September 2015. He attended highschool at Gymnázium Eugena Gudernu in Nitra (1990-94) and at Arndt Gymnasium in Berlin – Dahlem (1991-92). He holds a Bachelor degree in political science from Comenius University (1997), an MPhil degree in public administration from the University of Bergen (1999) and a PhD in political science from the University of Oslo (2006). His work experience includes positions as associate professor and director at the Institute of European Studies and International Relations at Comenius University (2009 – 2015), Fulbright visiting professor at The Europe Center, FSI, Stanford University (2013),  research fellow at the Institute for European Integration Research at the Austrian Academy of Sciences in Vienna (2006 – 2009), senior researcher at ARENA – Centre of European Studies at the University of Oslo (2006), and visiting scholar at Scancor, Stanford University (2003 – 2004). In the period 2012-2015, he served as coordinating editor of Journal of International Relations and Development (www.palgrave-journals.com/jird).