Mgr. Katarína Jurišová

53517141_10213550844070756_4525122558894276608_n.jpg

Kontakt: jurisova16@uniba.sk

Katarína Jurišová zahájila svoje doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2018. Magisterské štúdium absolvovala v odbore medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne v roku 2017. Bakalárske štúdium ukončila v roku 2015 na Katedre politológie FiF UK v Bratislave. Od septembra 2017 pôsobí v Kancelárii štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR ako poradkyňa pre Spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku EÚ. Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na diferencovanú integráciu v segmente obrany EÚ – v prípade Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO).